Američka bobtejl mačka

Američka bobtejl mačka je rasa kratkorepih mačaka poreklom iz Amerike. Nastala je 1960-ih godina ne zna se tačno u kom delu Amerike. Kao rasa priznata je 1989. godine. Karakteristična je po svom kratkom repu, čija dužina predstavlja jednu polovinu ili jednu trećinu standardne dužine repa mačke. Uzrok kratkog repa jeste genetska mutacija, kao kod manks mačke ili japanske bobtejl mačke. Kod ove poslednje je mutacija recesivna, dok je kod ove prve navedene, kao i kod američke bobtejl mačke, u pitanju dominantna mutacija.

americkabobtejl01americkabobtejl04
Američka bobtejl mačka u kratkodlakoj formi

Američka bobtejl mačka je životinja srednje telesne građe, zdepastog ili vretenastog tela, prednjih i zadnjih nogu otprilike podjednako razvijenih. Dlaka može biti duža ili kraća, tako da se životinja može javiti u dugodlakoj i kratkodlakoj formi. Boja dlake varira, mogu se javiti razne forme, može biti tigrasta, javlja se i dlaka prošarana većim ili manjim mrljama, ali uglavnom je dvobojna ili trobojna, retke su jednobojne forme. Američke bobtejl mačke su vrlo umiljate, razigrane i vole da istražuju i uglavnom se gaje kao ljubimci, retko se koriste kao lovci.

americkabobtejl02americkabobtejl04
Američka bobtejl mačka u dugodlakoj formi

Američka bobtejl mačka je nastala u Americi 1960-ih godina, parenjem nekog nepoznatog bobtejl mačka sa ženkom sijamske mačke i tako se rasa dalje nastavila širiti Amerikom, da bi konačno kao rasa bila priznata 1989. godine od strane Međunarodne felinološke federacije. Naučnici smatraju da ova rasa u sebi nosi gene manks mačke . Ova rasa nije mnogo raširena u Svetu ali je zato dosta raširena u svojoj zemlji porekla. Američke bobtejl mačke su vrlo zdrave i ne iziskuju neku posebnu negu.